“Sustainability และ Sustainable Architecture” ความยั่งยืน และสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน

Product Story     /     

ถ้าพูดถึง Sustainability หรือความยั่งยืน แน่นอนครับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยและไอเดียหลักในการออกแบบสถาปัตยกรรมในยุคนี้เลยครับ โดย Sustainable Architecture หรือ สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน คือการออกแบบและสร้างอาคารที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด คำนึงถึงธรรมชาติเป็นหลัก และขณะเดียวกันก็ยังให้มนุษย์ที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

____________________________________________

ปัจจัย การออกแบบ Sustainable Architecture

อาทิ เรื่องพลังงาน อาคารแบบ Sustainable ควรมีการคำนึงเรื่องการประหยัดพลังงาน เราสามารถใช้การออกแบบมาช่วยลดการใช้พลังงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำช่องเปิดให้แสงสว่างเข้าอาคาร หรือ การทำผนังสองชั้น ใส่ฉนวนเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร หรือการใช้วัสดุที่ช่วยสะท้อนความร้อน เป็นต้น อันจะเป็นการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารลงไปได้อย่างมาก

รวมถึงการวางอาคารที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดความ Sustainable  ซึ่งอาคารในประเทศไทยสมัยก่อน จะนิยมการวางเรือนตามตะวัน หรือก็คือการวางอาคารทางยาวไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก ทำให้พื้นที่อาคารที่รับแดดร้อนทางตะวันตกมีไม่มาก การวางอาคารวิธีนี้ยังเป็นการวางที่รับลมธรรมชาติได้ดี และยังได้แสงธรรมชาติที่เหมาะสม

.

ปัจจัยความยั่งยืนในด้านน้ำ ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เราสามารถทำเริ่มต้นง่าย ๆ โดยการใช้สุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ประหยัดน้ำมากขึ้น เพราะการใช้น้ำกับสุขภัณฑ์คิดเป็นเกือบร้อยละ 30 ของการใช้น้ำประปาของแต่ละคนในแต่ละวันกันเลยครับ นอกเหนือจากการประหยัดน้ำประปาภายในอาคารแล้ว ยังสามารถยกระดับโครงการให้ยั่งยืนมากขึ้น อาทิ การทำให้โครงการมีพื้นที่ให้น้ำซึมลงดิน เช่นพื้นที่บล็อกหญ้า หรือพื้นที่สนามหญ้า เพื่อระบบนิเวศน์ หรือการกักเก็บน้ำฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

.

การบำบัดน้ำในอาคาร เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้อาคารของเราเกิดความยั่งยืน ซึ่งอาคารและสถานประกอบการหลายแห่งในปัจจุบัน ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มมีการบำบัดน้ำจากในอาคาร เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ อาทิ นำกลับมาใช้เป็นน้ำสำหรับชักโครก และรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

.

วัสดุก่อสร้าง ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ โดยอาคารที่เน้นความยั่งยืน ควรเน้นการใช้วัสดุที่มีการรีไซเคิล หรือเป็นวัสดุในพื้นที่ หรือภายในประเทศ เพื่อช่วยลดพลังงานการขนส่ง และอีกเรื่องก็คือเรื่องสุขภาวะของคนใช้งานอาคาร อาคารยั่งยืนควรทำให้คนที่อยู่อาศัยใช้งานได้อย่างดี สะดวกสบาย ปลอดภัย

___________________________________________________

เกณฑ์ TREES-NC เพื่ออาคารแบบยั่งยืนของประเทศไทย

หลายคนอาจกำลังมองหาว่าจะยึดเกณฑ์ไหนดี ในการทำอาคารให้ยั่งยืน ทางประเทศไทยเราก็มีเกณฑ์ TREES-NC หรือ Thai’s Rating for Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation ซึ่งสถาบันอาคารเขียวไทยได้ร่างเกณฑ์นี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้นักออกแบบได้ใช้ เพื่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมที่เน้นความยั่งยืน และบรรดาอาคารเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมกันครับ

___________________________________________________

ลานกิจกรรม และ วัสดุปูพื้นสะท้อนความร้อน

และหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยเรื่องความยั่งยืน และให้อาคารไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้พลังงานมากเกินไป ก็คือการมีพื้นที่ลานเพื่อเปิดที่โล่งในเชิงนิเวศน์ (Ecological Open Space) ครับ โดยอาคารที่ยั่งยืนควรมีลานโล่งไม่น้อยกว่า 10 – 25% ของพื้นที่โครงการ หลายคนอาจจะนึกถึงว่าต้องเป็นสนามหญ้า พื้นที่สีเขียวอย่างเดียวหรือเปล่า คำตอบคือ พวกพื้นที่ลานอย่างทางเดินเท้า และลานกิจกรรม สามารถนำเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความยั่งยืนได้ครับ  เพราะนับว่าเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอาคาร สามารถมาออกกำลังกาย เดินเล่น และทำกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ของผู้คน

.

และเราสามารถทำให้ลานทางเดินและลานกิจกรรมของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการปูพื้นลานด้วยวัสดุที่ช่วยสะท้อนความร้อน โดยข้อแนะนำจากเกณฑ์ TREES-NC คือ เป็นวัสดุที่สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 30 % ขึ้นไป อันเป็นวัสดุที่ดูดความร้อนน้อยกว่าปกติ สมมุติว่าค่าความร้อนลงมาที่พื้นลาน 100% มันจะสะท้อนออกไปได้ถึง 30% ขึ้นไป ทำให้ลดผลกระทบความร้อนที่มักปรากฏในอาคาร และ ลานต่าง ๆ ในเมือง

.

นอกจากนี้วัสดุบนลานและพื้นที่ดูดซับความร้อนจำนวนมากในเวลากลางวัน ก็จะมีการปล่อยคลายความร้อนออกมาในเวลาช่วงเย็นและกลางคืน เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง ที่ทำให้ภาพรวมของในเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชานเมือง ซึ่งทางที่ดีที่ควรเลือกใช้คือวัสดุที่จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดได้

.

ตัวอย่างวัสดุปูพื้นลานที่ทั้งสวยงาม และช่วยสะท้อนความร้อนออกไปได้สูง ทาง KENZAI ขอแนะนำกระเบื้องของเราอันได้แก่ Granito tile ของ KENZAI ที่มีการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่ากระเบื้องรุ่นนี้ของเรามีค่าสะท้อนรังสีของแสงอาทิตย์ หรือ Solar Reflectance index ที่สูงเกิน 30 % ตามเกณฑ์ TREES-NC แนะนำ

.

โดยรุ่น Granito tile สี White Champagne สามารถสะท้อนค่าโซล่าร์ได้สูงถึง 48.4 % หรือ รุ่น Extruded tile สีเทา ที่มีค่าสะท้อน Solar Reflectance index ที่สูงถึง 39.4%

.

ซึ่งตรงตามเกณฑ์ของ TREES-NC เป็นการทำให้ลานทางเดินรอบอาคาร และลานกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านมีความยั่งยืน สะท้อนความร้อนและรังสีแสงอาทิตย์ออกไปได้มาก

.

นอกจากนี้กระเบื้องของเราล้วนผลิตด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากลทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ออกแบบโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องกระเบื้องมาอย่างยาวนาน มีความสวยงามและลวดลายคล้ายหินจริง เป็นที่วางใจของโครงการต่าง ๆ มากมายทั่วประเทศ

.

กระเบื้องเคนไซยังติดตั้งง่าย และทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นคราบเชื้อราฝังแน่นแบบหินธรรมชาติ มีผิวหน้าที่แข็งแกร่งทนทานต่อการใช้งานและการขูดขีดที่อาจเกินขึ้น หากท่านใดสนใจมองหาวัสดุทางเลือก เพื่อการออกแบบ Sustainable Architecture ติดต่อสอบถามกับกระเบื้องของทางเราได้เลยครับ

.

อ้างอิง

https://dsignsomething.com/2016/09/07/green-architecture-vs-sustainable-architecture-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9/

https://sustainability.uq.edu.au/projects/campus-grounds-and-buildings/better-buildings-designing-solutions-sustainable-architecture

https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/energy_sub4/download/article/article_20150622173312.pdf

.

หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของทางเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจเราได้เลยครับ
สามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่

Inbox : http://m.me/kenzaiceramics

Line : https://lin.ee/8OWMij2

Tel : 02 692 5080-90

#เคนไซตัวจริงเรื่องกระเบื้องภายนอก
#เคนไซผู้ผลิตกระเบื้องภายนอกรายแรกในไทย

#นึกถึงกระเบื้องภายนอกนึกถึงเคนไซ

#Kenzaiceramics #Floortile #walltile

Your cart

No products in the cart.