กระเบื้องสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ใช้การเดินบนรถไฟฟ้า BTS

Product Story     /     

“Kenzai Plus” สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หรือ สายตาเลือนราง ออกแบบเพื่อเตือนผู้สัญจรที่มีปัญหา ทางสายตาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นที่ กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับสามารถที่จะใช้ปลายไม้เท้าสัมผัสแยกแยะได้สะดวกได้ง่าย มีทั้งชนิดปุ่มนูนหรือชนิดเตือน (warning tile) ที่ออกแบบมาเพื่อเตือนผู้สัญจรที่มีปัญหาทางสายตาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ของระดับพื้นที่เตือนที่เตือนให้หยุดก่อนถึงสิ่งกีดขวาง หรือเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง และชนิดเส้นนูนหรือชนิดบ่งบอกทิศทาง (ditrection tile) สำหรับใช้นำเส้นทางเดินเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางสายตา

 

Your cart

No products in the cart.