บริษัท แอคเซียม ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (อาคารแอคเซียม)

ที่ตั้ง

กิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

ปี

2563

ประเภทงาน

ผนัง

สีกระเบื้อง

เทา-น้ำตาล (Customised)

รุ่น

Extruded (Customised)

ขนาดกระเบี้อง

65x235x28 มม.

รูปผลงาน

Your cart

No products in the cart.