ที่ตั้ง

เยาวราช

ปี

2021

ประเภทงาน

พื้น

สีกระเบื้อง

เทา (Silver Grey)

รุ่น

เอ็กซ์ทรูล ไทล์

ขนาดกระเบี้อง

F-201 (100x210x16 mm)

รูปผลงาน

Your cart

No products in the cart.