วิธีการดูแลรักษากระเบื้อง Kenzai

ผลงานที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพที่แท้จริงของ

การทำความสะอาดและยาแนวกระเบื้องพื้น

วิธีที่ 1 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
             1. เครื่องฉีดแรงน้ำแรงดันสูง
             วิธีการทำความสะอาด
             1. ใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบสกปรก
วิธีที่ 2 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
             1. ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด
             2. น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ หรือ ผงซักฟอก
             3. แปรงขนพลาสติก
             วิธีการทำความสะอาด
             1. ฉีดน้ำให้กระเบื้องเปียก แล้วทำความสะอาดพื้นกระเบื้องโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำหรือผงซักฟอกขัดด้วยแปรงขนพลาสติกในบริเวณที่มีคราบ
             2. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างน้ำยาทำความสะอาดออกให้หมด 

การทำความสะอาดและยาแนวกระเบื้องผนัง

วิธีที่ 1 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
            1. เครื่องฉีดแรงน้ำแรงดันสูง
            วิธีการทำความสะอาด
            1. ใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบสกปรก
วิธีที่ 2 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
             1. ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด
             2. น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ หรือ ผงซักฟอก
             3. แปรงขนพลาสติก
              วิธีการทำความสะอาด
             1. ฉีดน้ำให้กระเบื้องเปียก แล้วทำความสะอาดพื้นกระเบื้องโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำหรือผงซักฟอกขัดด้วยแปรงขนพลาสติกในบริเวณที่มีคราบ
            2. ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างน้ำยาทำความสะอาดออกให้หมด 

Your cart

No products in the cart.