วิธีการปูกระเบี้อง Kenzai


วิธีการปูกระเบื้องพื้น

1. ปรับพื้นที่ตรวจสอบและปรับระดับพื้นที่
2. ตีแนวเส้นตีลวดตามลายที่ต้องการ
3. ผสมกาวซีเมนต์โดยใช้กาวซีเมนต์สำหรับ       
     กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
4. วางลายโดยเริ่มวางกระเบื้องจากแนวกึ่งกลางพื้นที่
5. ล้างผิวหน้าโดยใช้แปรงชุบน้ำล้างเศษปูนที่ติดผิวหน้าออก

วิธีการปูกระเบื้องผนัง

1. ปรับพื้นที่ตรวจสอบและปรับระดับพื้นที่
2. ตีแนวเส้นตีลวดตามลายที่ต้องการ
3. ผสมกาวซีเมนต์โดยใช้กาวซีเมนต์สำหรับ
กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
4. วางลายโดยเริ่มวางกระเบื้องจากแนวกึ่งกลางพื้นที่
5. ล้างผิวหน้าโดยใช้แปรงชุบน้ำล้างเศษปูนที่ติดผิวหน้าออก

วิธีการปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

1. ปรับพื้นที่ตรวจสอบและปรับระดับพื้นที่
2. ตีแนวเส้นตีลวดตามลายที่ต้องการ
3. ผสมกาวซีเมนต์โดยใช้กาวซีเมนต์สำหรับ
กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
4. วางลายโดยเริ่มวางกระเบื้องจากแนวกึ่งกลางพื้นที่
5. ล้างผิวหน้าโดยใช้แปรงชุบน้ำล้างเศษปูนที่ติดผิวหน้าออก

วิธีการปูกระเบื้องแบบต่างๆ

วิธีการปูกระเบื้องแบบเว้นร่อง

วิธีการปูกระเบื้องผนังแบบชิด

วิธีการปูลายวงกลม

วิธีเข้ามุมกระเบื้องผนัง

วิธีเข้ามุมบันได

ดูวีดีโอ

Your cart

No products in the cart.