ติดต่อเรา
  บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด

  169/94-97 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก 
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร: 02-692-5080 – 90
  โทรสาร: 02-692-5091-92
  อีเมล: admin@kenzai.co.th
  เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 
                          เสาร์             8:30-14:00 

  Your cart

  No products in the cart.