เทอร์มิค ไทล์ 

อร์มิค ไทล์ สามารถออกแบบได้หลากหลายไม่จำกัดดีไซน์ ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะ 3 มิติ ทำให้เกิดแสงและเงาจากธรรมชาติ และในแต่ละช่วงเวลาจะก่อให้เกิดลวดลายจากแสงเงาที่แตกต่างกันทำให้พื้นที่ๆนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ณ เวลาที่แตกต่างกัน นอกจากความสวยงามแล้ว Thermic ยังถูกออกแบบมาเพื่อลดความร้อนผ่านตัวอาคาร ด้วยการออกแบบมาเพื่อ Self Shading ทำให้ลดการรับความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์กว่า 56% รวมถึงการออกแบบให้มีทางผ่านของลมระหว่างส่วนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรงและส่วนที่สามารถถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคารได้ ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิประมาณ 10% เพิ่มจากโครงสร้างเดิม

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง

Your cart

No products in the cart.