ออมบร้า

กระเบื้องดินเผาไฟสูง รูปทรงลิ่ม ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ผนังดูมีมิติ

ออกแบบได้หลากหลายสไตล์ เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ทำให้เกิด

แสงเงาในมุมที่ต่างกัน สามารถใช้ร่วมกับกระเบื้องดินเผาซีรีย์เอ็กซ์ทรูดไทล์

รุ่นF-201 และ F-101 ได้ ติดตั้งง่ายเหมือนกับการปูกระเบื้องทั่วไป

หมายเหตุ : หากต้องการปูเว้นร่อง ควรเป็นแบบทิ้งร่องและไม่ยาแนว

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random

Your cart

No products in the cart.