ลาวา สโตน

กระเบื้องดินเผาที่ผ่านการกะเทาะผิวหน้าเป็น 2 แผ่น ทำให้แต่ละแผ่นมีผิวหน้าไม่ซ้ำกัน

จึงทำให้พื้นผิวมีความสวยงามใกล้เคียงหินธรรมชาติ ลักษณะภายนอกจะดูผิวหยาบ โดยยัง

คงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง คงทน แต่ดูดซึมน้ำต่ำ จึงไม่เป็นเชื้อรา

ความพิเศษของสีลาวา สโตน สีในแต่ละแผ่นจะมีความเหลือบกันในแผ่นทำให้ดูเป็นธรรมชาติ

ซึ่งเกิดจากเทคนิคการผสมสีแบบพิเศษ

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • ชนชิด ชนชิด

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random

Your cart

No products in the cart.