โฮโล บล็อก

กระเบื้องดินเผาช่องลม ที่ออกแบบพิเศษช่วยระบายอากาศ และช่วยให้แสง
สามารถลอดผ่านได้ ตัวแพทเทิรน์ ลายเส้นของแต่ละบล็อกจะต่อกันพอดี ทำให้
เกิดแพทเทิรน์ได้ไม่รู้จบ

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง

Your cart

No products in the cart.