ฮาร์โมนี่ ติดเน็ต

กระเบื้องรุ่นฮาร์โมนี่ ( ON NET)

ออกแบบมาเพื่อใหม่ความสะดวกในการติดตั้ง เพราะเป็นการผสมผสานขนาดและสี ตามที่ต้องการและพร้อมใช้งานได้ทันทีเพราะแผงติดเน็ท (ตาข่าย) แล้วใช้ 10 – 11 แผงต่อตารางเมตร ซึ่งช่างทั่วไปสามารถปูได้ คล้ายกับโมเสด ซึ่งสะดวกกว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการออกแบบอาคารและสถานที่ที่ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติและให้ความมั่นใจได้ในความสมบูรณ์ของงานที่ออกมากระเบื้องเคนไซ รุ่นฮาร์โมนี่ ( ON NET )

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง

ดาวน์โหลด

award

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random
gallery
Gallery is now empty, please upload images.
gallery
Gallery is now empty, please upload images.

Your cart

No products in the cart.