โคโลเนียล

โดดเด่นด้วยผิวกระเบื้องเซาะร่องตามแนวยาว เป็นลอนคลื่นคล้ายกระดาษลูกฟูก

สามารถปูคละสีเพื่อสร้างแพทเทิร์นที่แปลกใหม่ มีความทันสมัยทั้งสี และพื้นผิว

สามารถปูคละร่วมกับรุ่นแกรนิตโต้ และร็อคกี้ได้ เนื่องากมีขนาดแผ่นที่เท่ากัน

หมายเหตุ : หากต้องการปูเว้นร่อง ควรเป็นแบบทิ้งร่องและไม่ยาแนว

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • ชนชิด ชนชิด

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random
gallery
Gallery is now empty, please upload images.

Your cart

No products in the cart.