ควอทซ์ สโตน

กระเบื้องรุ่นนี้ผิวหนาไม่เรียบ เป็นคลื่น มีลวดลายในตัว ลักษณะคล้าย
หินธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติของรุ่นนี้ ดูดซึมน้ำต่ำ แต่ยังคงไว้ซึ่งแข็งแกร่ง
ทนทาน ด้วยเนื้อกระเบื้องสูตรเฉพาะของเคนไซ
สามารถนำไปปูพื้นหรือผนังส่วนอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน
หมายเหตุ : ควรปูเว้นร่องอย่างน้อย 0.5 ซม.

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • พื้นภายใน พื้นภายใน
  • พื้นภายนอก พื้นภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random
gallery
Gallery is now empty, please upload images.

Your cart

No products in the cart.