เปอร์เซีย

รุ่นนี้เป็นกระเบื้องเคลือบแก้ว ผิวหน้าไม่เรียบ เป็นคลื่น สะท้อนแสงในน้ำเวลาปูในสระ
มีกระเบื้องคางหมู และสามเหลี่ยม ทำให้สามารถปูวงกลม และลวดลายอื่นๆ
ได้ไม่จำกัด สามารถนำไปปูพื้นหรือผนังส่วนอื่นๆ
หมายเหตุ : ควรปูเว้นร่องอย่างน้อย 0.5 ซม.

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • พื้นภายใน พื้นภายใน
  • พื้นภายนอก พื้นภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง

แพทเทิร์น

Your cart

No products in the cart.