โอลด์ คันทรี่

กระเบื้องปูผนัง-พื้นภายนอก กระเบื้องดินเผาไฟสูง ชนิดไม่เคลือบ เนื้อแกร่ง ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เป็นเชื้อรา ทนกรด ทนด่าง ไม่ลื่น ไม่ต้องเคลือบหลังการติดตั้ง กระเบื้องรุ่นนี้จะมีการใช้เทคนิคพิเศษ ซึ่งจะทำให้สีมีความเหลือบกัน ดูมีความเป็นธรรมชาตินุ่มนวล ยังความอบอุ่นคลาสสิคในสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัว รุ่นนี้สามารถปูถนน ลานจอดรถ รับน้ำหนักรถได้

หมายเหตุ : แนะนำให้ปูเว้นร่องเท่านั้น

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • พื้นภายใน พื้นภายใน
  • พื้นภายนอก พื้นภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง
  • Anti-Slip R11 Anti-Slip R11

แพทเทิร์น

Your cart

No products in the cart.