เคนไซ พลัส

กระเบื้องปูพื้นภายนอก เคนไซ พลัส ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับทุกคน (Universal Design หรือ UD) สำหรับผู้พิการทางสายตา, คนชรา, เด็ก และผู้ใหญ่

ลักษณะของปุ่มมี 2 ลักษณะ คือ

  • ปุ่มชนิดเตือน Warning Tile ออกแบบเพื่อเตือนผู้สัญจรที่มีปัญหาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นที่หรือ เตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง
  • ปุ่มชนิดนูน หรือ ชนิดบ่งบอกทิศทาง Directional Tile ออกแบบเพื่อเตือนผู้สัญจรที่มีปัญหาทางสายตา สำหรับใช้นำเส้นทางเดิน
  • พื้นภายใน พื้นภายใน
  • พื้นภายนอก พื้นภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง
  • ชนชิด ชนชิด
  • ขั้นบันได ขั้นบันได

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random
gallery
Gallery is now empty, please upload images.
gallery
Gallery is now empty, please upload images.

Your cart

No products in the cart.