เคนไซ พลัส

เคนไซ พลัส กระเบื้องเซรามิกพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นหรือสายตาเลือนราง สามารถที่จะใช้ปลายไม้เท้าสัมผัสแยกแยะได้สะดวกและสังเกตได้ง่าย มีทั้งปุ่มนูนหรือชนิดเตือน (warning tile) ที่ออกแบบมาเพื่อเตือนผู้สัญจรที่มีปัญหาทางสายตาให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นที่เตือนให้หยุดก่อนถึงสิ่งกีดขวาง หรือเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง และชนิดนูนหรือชนิดบ่งบอกทิศทาง (directional tile) สำหรับใช้นำเส้นทางเดินเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางสายตา

  • พื้นภายใน พื้นภายใน
  • พื้นภายนอก พื้นภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง
  • ชนชิด ชนชิด
  • ขั้นบันได ขั้นบันได

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random
gallery
Gallery is now empty, please upload images.

Your cart

No products in the cart.