เอ็กทรูด ไทล์

เอ็กทรูด ไทล์ สามารถรับน้ำหนักรถได้ ทนกรด ทนด่าง และยังความอบอุ่นคลาสสิคในสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัว

  • ผนังภายใน ผนังภายใน
  • ผนังภายนอก ผนังภายนอก
  • พื้นภายใน พื้นภายใน
  • พื้นภายนอก พื้นภายนอก
  • เว้นร่อง เว้นร่อง
  • ขั้นบันได ขั้นบันได

แพทเทิร์น

  • Color
  • Random

Your cart

No products in the cart.