กาวยาแนว
เนื้อผสมทราย
เค-บอนด์ (น้ำเงิน)

สำหรับร่องกว้าง 3-13 มม.
สูตรเพิ่มแรงยึดเกาะ และกันเชื้อราดำ
ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอก
พื้นที่ที่สัมผัสน้ำ เช่น บ่อน้ำพุ บ่อน้ำตก
และสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติเด่น

 • ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type S ทรายละเอียด            สารเคมีกันเชื้อรา
 • เหมาะสำหรับกระเบื้องทั้งเคลือบ และไม่เคลือบ
 • กระเบื้องพอร์ซเลน และกระเบื้องโมเสค
 • ป้องกันราดำ และเชื้อรา
 • ดูดซึมน้ำ และคราบสกปรกได้น้อย
 • สูตรผสมโพลิเมอร์ ทำให้แรงยึดเกาะสูง ทนทานและทนต่อ
        การแตกร้าว

ข้อแนะนำการใช้งาน

 • การเตรียมผิว
  – ทำความสะอาด กำจัดเศษฝุ่น เศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้
    กาวยาแนวยึดเกาะแน่น
 • การผสม
  – ผสมเคบอนด์ น้ำเงิน โดยอัตราส่วน 4:1 (กาวยาแนว 4 ส่วน : 1 
     ส่วน)
   – ทิ้งไว้ 5 นาที เพื่อให้เคมีบ่มตัว ก่อนนำไปใช้งาน
   – กาวยาแนวที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ 30 นาที
 • การยาแนว
  – ใช้เกรียงยาง หรือ แผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียง 
     กับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
  – เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ 
     ก่อนที่จะแห้งสนิท
  – ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 30 นาที แล้วทำความสะอาด
    กระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
  – เพื่อการยึดเกาะที่ดี ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณการใช้ : โดยเฉลี่ย 4.5-5 ตารางเมตร ต่อถุง 20 กก.
ขนาดบรรจุ : 20 กก./ถุง 
สี : ขาว / เทา
อายุการใช้งาน : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง
การเก็บรักษา : ถูกเก็บไว้ที่ร่มแห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก 

ดาวน์โหลด

Your cart

No products in the cart.