กาวซีเมนต์

เค-บอนด์แดง

ปูได้ทั้งพื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร และ
สระว่ายน้ำ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
เคบอนด์-แดง
ชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษ 

คุณสมบัติเด่น

 • ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มอก.15-
        2555 หินปูนบด และทรายซิลิก้าละเอียดคัดเกรดอบแห้ง สาร
        เคมีผสมเพิ่มชนิด พิเศษหลายชนิดจากยุโรป
 • เหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้อง
        หินอ่อน กระเบื้องแกรนิตโต้
 • เพิ่มแรงยึดเกาะสูงด้วยสารโพลีเมอร์ และเซลลูโลสไฟเบอร์  จากเยอรมัน
 • ไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปู
 • เพิ่มระยะเวลาการเซ็ตตัวที่เหมาะสม
 • สามารปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ข้อแนะนำการใช้งาน

 • การเตรียมพื้นผิว :
  – ผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำ
     ปกติ
 • การผสม :
  – ผสมกาวเค-บอนด์เขียว 1 ถุง (20 กก.) กับอัตราส่วนน้ำ 4.6-4.8 
     ลิตร
  – ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ 5 นาที
     ก่อนนำไปใช้งาน
  – ควรใช้ปูนเปียกให้หมดหลังการผสม
 • การปูกระเบื้อง :
  – ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
  – ใช้เกรียงหวีด้านหวีขูดให้เป็นรอย ความหนาควรอยู่ที่ 3-5 มม.
  – ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ด้านหลังกระเบื้องให้ทั่ว
  – ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
  – เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้า
     กระเบื้องออกให้สะอาด
  – ปรับแต่งกระเบื้องภายใน 15 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณการใช้ : โดยเฉลี่ยปูกระเบื้องได้ประมาณ 5 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. 
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง
อายุการเก็บ : 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่มแห้ง ไม่ชื้น
                          อากาศถ่ายเทสะดวก

ดาวน์โหลด

คอลเลคชั่นอื่นๆ

Your cart

No products in the cart.