กาวซีเมนต์

เค-บอนด์

ปูได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในอาคาร
กาวซีเมนต์ เคบอนด์-เขียว
สำหรับกระเบื้องขนาดสูงสุดถึง 60×60 ซม.

คุณลักษณะ

 • เหมาะสำหรับกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน กระเบื้องทั่วไป
 • ไม่ต้องแช่กระเบื้อง ในน้ําก่อนปู ผสมง่าย เหนียว ปูง่าย ลื่น ไม่ติดเกรียงหวี
 • มีระยะเวลาการเซ็ตตัวของปูนที่เหมาะสม ประมาณ 24 ชั่วโมง
 • สามารปรับแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 20 นาที

ขั้นตอนการใช้งาน

 • การเตรียมผิว ล้างขัดพื้นผิวเดิมให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบน้ํามัน น้ํายาบ่ม และเศษปูน เป็นต้น
 • การผสม ผสมกาวเค-บอนด์เขียว 1 ถุง (20 กก.) กับอัตราส่วนน้ำ 4.6-4.8 ลิตร โดยเทกาวลงในถังผสมที่ใส่น้ํารอไว้ก่อนแล้ว ใช้สว่าน ไฟฟ้าที่ติดก้านปันด้วยรอบต่ํา 200 รอบ/นาที ผสมประมาณ 5 นาที จนส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ให้สารเคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงกวนอีกครั้ง ก่อนนําไปปู ไม่ควรเติมน้ําหรือ กาวซีเมนต์ลงไปอีกหลังจากใช้งานแล้ว และควร ใช้งานให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

ส่วนประกอบ

ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มอก.15-2555 หินปูนบด
และทรายซิลิก้าละเอียดคัดเกรดอบแห้ง สารเคมีผสมเพิ่มชนิด พิเศษหลาย
ชนิดจากยุโรป

วิธีการใช้งาน

 • ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวเค-บอนด์เขียวที่ผิวงานให้เพียงพอในการปูแต่ละครั้ง
  หลังจากนั้นจึง ใช้เกรียงหวีด้านร่องปาดครูดเอียง 45 องศา ให้เป็นร่อง ให้ได้ความ
  หนาเฉลี่ย 3-5 มม. และควรปาดกาวด้านหลังกระเบื้องvนาดใหญ่บางๆ แบบทาเนย
  (Back buttering) หนาประมาณ 2 มม. ให้ทั่วจะทําให้ไม่มีช่องอากาศว่างเหลือ ควรปู
  กระเบื้องภายในเวลา 20 นาที
 • ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว พร้อมทั้งเช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้น
  ออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด 
 • หลังจากปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทําการยาแนวกระเบื้อง
 • สามารถปูกระเบื้องบนอิฐมวลเบาได้โดยไม่ต้องฉาบก่อน

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณการใช้ : กาวซีเมนต์ 1 ถุง ( 20 กก. ) ปูกระเบื้องได้ประมาณ 5 ตร.ม. 
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง
อายุการเก็บ : 12 เดือน ในที่แห้ง

ดาวน์โหลด

คอลเลคชั่นอื่นๆ

Your cart

No products in the cart.